This is an announcement, you can change it or turn it off from the theme options page.
Close

Vi vægter compliance højt hos Edelmann Kontorservice

Når du indleder et samarbejde med os, engagerer du en partner for hvem ærlighed, fairness, kvalitet og ansvar er ledende principper.

Derfor er tillid og gennemsigtighed i kernen af vores forretning, for det er det, vi tror på. Det er også på dette grundlag, vi starter alle forretningsmæssige forhold og fortsat lader disse vokse ud fra.

Vi har opdateret vore almindelige forretningsbetingelser samt vores politik om databehandling.

Opdateringen sker, fordi EU har vedtaget en ny Databeskyttelsesforordning ”GDPR 2018”

Formålet er at beskytte jeres data endnu bedre, når virksomheden håndterer jeres oplysninger.

Reglerne træder i kraft pr 25. maj 2018, og gælder for alle virksomheder, der håndterer databehandling.

Når I som virksomhed lader Edelmann Kontorservice håndtere personoplysninger (f.eks. navne, tlf.nr, e-mail oplysninger m.v.), er det fra den 25. maj 2018 et lovkrav, at der er indgået en databehandleraftale.

Databehandlingsaftalen er udformet sammen med vores kontrakter.

 

Hos Edelmann Kontorservice kan du forvente høje standarder, når det kommer til etik og ansvar.