This is an announcement, you can change it or turn it off from the theme options page.
Close

Succesfuld outsourcing

Succesfuld outsourcing

Når først man beslutter sig for at outsource, følger naturligvis en række forventninger og krav til, at beslutningen skal blive en mindst – og gerne større – lige så stor succes, som hvis man havde beholdt funktionen in-house.

Vi outsourcer af en årsag, om det sig værende tid, økonomi, personalemangel eller noget helt andet, så ændrer det ikke på, at når vi først har sat os for, at andre skal varetage en del af vores forretning, så er det vigtigt med tillid.

For en succesfuld outsourcing kræver det en gensidig tillid til den samarbejdspartner man vælger. Tillid til at ens nye partner varetager ens forretning, som var det deres egen og tillid til, at de gerne vil gøre et godt stykke arbejde.

Når du vælger at outsource din reception til os i Edelmann Kontorservice, kan du altid regne med, at disse faste punkter overholdes:

Information – Vi sørger for at indhente alle de nødvendige informationer om din virksomhed, så vi, som din nye samarbejdspartner får forståelse for lige netop din forretning og dermed kan besvare telefonen som en del af denne.

Mål – Vi drøfter hvad dine behov er, definerer hvilke ansvarsområder vi skal overtage og lytter til dine præcise behov.

Implementering – Vi lærer teamet op i jeres virksomhed, hvordan I ønsker vi skal varetage henvendelser og sørger løbende for vidensdeling og definering af jeres processer.

Opfølgning – Jævnført ovenstående vil altid sørge for at følge op, så vi har en god dialog og konstant er med på eventuelle nye tiltag.

En succesfuld outsourcing skal ses som værende en del af din virksomhed, en forlænget arm, der godt nok ikke nødvendigvis sidder lige ved siden af dig, men som varetager din forretning præcis, som om vi gjorde.

Har du brug for en forlænget arm til at hjælpe med telefonen?

Så ring til Edelmann Kontorservice og få et uforpligtende tilbud på tlf. 88 77 47 00.

0 Responses

No comments so far.

Leave a Comment

What's on your mind? Fill out the form below to let us know.